Destek Bursu

Başvuru için Gerekli Belgeler

Başvuru için Gerekli Belgeler

Başvuru için gerekli belgelerin hepsinin sisteme yüklenmesi istenmektedir, e-posta ile gönderilen belge ve yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

1. İş Dünyası Burs Programı başvuru formu

Başvuru formu web sitesi üzerinden doldurulacaktır.

2. Ortaöğretim başarısını gösterir belge

2020 Güz Dönemini kapsayacak şekilde not dökümü gerekmektedir.

3. 2 adet referans mektubu

Aday, öğrenim gördüğü lisede referans göstermek istediği öğretmenleri başvuru formunda belirtecek ve belirttiği öğretmenlere sistem üzerinden dolduracakları referans formu iletilecektir.

4. Tanıtım Video

Tanıtım Video konusu başvuru formu içerisinde yer alacaktır.

5. Ortaöğretimini ücretli bir lisede burslu olarak okuyan öğrenciler için burs veren tarafından hazırlanmış burs kapsamına ilişkin belge

6. T.C./K.K.T.C Kimlik No'lu nüfus cüzdanı fotokopisi

7. Adli Sicil Kaydı

E-devlet üzerinden alınabilir.

8. Tüm aile fertlerinin gösterildiği “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği”

E-devlet üzerinden alınabilir.

9. Anne ve baba adına kayıtlı taşınır/taşınmaz mal varlığını ve gelir durumunu gösterir dökümler

E-devlet üzerinden alınabilir.

10. Çalışmayan, geliri olmayan anne/baba adına geliri/kayıtları olmadığına dair belgeler

E-devlet üzerinden alınabilir.

11. İkametgah Belgesi

E-devlet üzerinden alınabilir.

12. Ailenizin Kredi Borcu Olduğuna Dair Belge

13. YKS başarı sıralamasını gösteren sonuç belgesi

Başvurularımız kapanmıştır.2022 YKS Dönemi başvuru sürecimizi web sitemizden ve sosyal medyadan takip edebilirsiniz. İlginiz için teşekkür ederiz.