Destek Bursu

Başvuru için Gerekli Belgeler

Başvuru için Gerekli Belgeler

Başvuru için gerekli belgelerin hepsinin sisteme yüklenmesi istenmektedir, e-posta ile gönderilen belge ve yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

1. İş Dünyası Destek Bursu başvuru formu

Başvuru formu web sitesi üzerinden doldurulacaktır.

2. Ortaöğretim başarısını gösterir belge

2023 Güz Dönemini kapsayacak şekilde not dökümü gerekmektedir.

3. İki adet referans mektubu

Aday, öğrenim gördüğü referans öğretmenlerini başvuru formunda belirtecek ve belirttiği öğretmenlere sistem üzerinden dolduracakları referans formu iletilecektir.

4. Tanıtım Video

Tanıtım Videosunda  "Kendinizi tanıtın ve İş Dünyası Burs Programı’na neden başvurduğunuzu açıklayın."

5. Ortaöğretimini ücretli bir lisede burslu olarak okuyan öğrenciler için burs veren tarafından hazırlanmış burs kapsamına ilişkin belge

6. T.C./K.K.T.C Kimlik No'lu nüfus cüzdanı fotokopisi

7. Adli Sicil Kaydı

E-devlet üzerinden alınabilir.

8. Tüm aile fertlerinin gösterildiği “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği”

Vukuatlı Nüfus kayıt örneği “Kayıt tipi: "nüfus aile" seçilerek anne ya da babanın e-devleti üzerinden alınmalıdır.

9. Anne ve baba adına kayıtlı taşınır/taşınmaz mal varlığını ve gelir durumunu gösterir dökümler

E-devlet üzerinden alınabilir. Anne/Baba taşınır mal varlığı olması/olmaması durumunda sağ üst köşede veli ismi görünür olmalıdır.

10. Çalışmayan, geliri olmayan anne/baba adına geliri/kayıtları olmadığına dair belgeler

E-devlet üzerinden alınabilir.

11. İkametgah Belgesi

E-devlet üzerinden alınabilir.

12. Ailenizin Kredi Borcu Olduğuna Dair Belge (Kredi kartı borcunu belirtmeyiniz)

13. YKS başarı sıralamasını gösteren sonuç belgesi