Başvurular sona ermiştir. Sonuçlar 10 Ağustos 2018 Cuma günü açıklanacaktır.

Başvuru için Gerekli Belgeler

Başvuru için Gerekli Belgeler

1. İş Dünyası Burs Programı Başvuru Formu

Başvuru formu internet sayfası üzerinden doldurulacaktır.

2 .Niyet Mektubu

3. Ortaöğretim başarısını gösterir belge

2017 Güz Dönemini kapsayacak şekilde not dökümü gerekmektedir.

4. 2 adet referans mektubu

Adayın öğrenim gördüğü lisedeki öğretmenlerinden alınacaktır.

5. Ortaöğretimi ücretli bir lisede burslu olarak okuyan öğrenciler için burs veren tarafından hazırlanmış burs kapsamına ilişkin belge

6. T.C./KKTC Kimlik no'lu nüfus cüzdanı fotokopisi

7. Adli Sicil Kaydı

E-devlet üzerinden alınabilir.

9. Tüm aile fertlerinin gösterildiği “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği”

E-devlet üzerinden alınabilir.

10. Anne-baba adına kayıtlı taşınır/taşınmaz malvarlığını ve gelir durumunu gösterir dökümler

E-devlet üzerinden alınabilir.

11. Çalışmayan, geliri olmayan anne/baba adına geliri/kayıtları olmadığına dair belgeler

12. YKS başarı sıralamasını gösteren sonuç belgesi

Başvuru için gerekli belgelerin hepsinin sisteme yüklenmesi istenmektedir, e-posta ile gönderilmesi gerekmemektedir.